Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROJEKTY

VII KUJAWSKO-POMORSKIEGO FORUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ – „WIEŚ DLA WSI”

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie, oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica realizuje operację pn.: „VII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Wieś dla Wsi!”.

Operacja ma na celu przede wszystkim zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników Forum z zakresu atrakcyjnych rozwiązań budowania oferty turystycznej obiektów zlokalizowanych na terenach wiejskich. Wyłonienie, zaprezentowanie i wypromowanie przykładów dobrych praktyk działalności turystycznej na obszarach wiejskich, oraz upowszechnianie wiedzy na temat działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych i promocja obiektów należących do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Stąd też celami operacji będą również:

• przeprowadzenie konferencji, na której nastąpi przekazanie informacji z zakresu atrakcyjnych rozwiązań budowania oferty turystycznej obiektów położonych na terenach wiejskich, ze szczególnych uwzględnieniem działalności w ramach rolnictwa społecznego. Informacje będą przekazywane w ramach wykładów i konsultacji przeprowadzonych przez doświadczonych wykładowców i ekspertów;

• wyłonienie 15 laureatów Konkursu AGRO-wczasy, w celu rozpowszechniania dobrych praktyk
w zakresie oferty agroturystycznej, obiektów turystyki wiejskiej oraz obiektów świadczących usługi gastronomiczne, a także ich promocja;

• przeprowadzenie wyjazdu studyjnego służącego przekazaniu informacji jak w praktyce wykorzystywana jest wiedza z zakresu atrakcyjnych rozwiązań budowania oferty turystycznej obiektów położonych na obszarach wiejskich. Wyjazd studyjny wzmacnia transfer wiedzy i ugruntowuje już tą zdobytą. Daje równie możliwość nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń;

• stworzenie publikacji i dystrybucja publikacji dotyczącej prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych, służy rozpowszechnieniu informacji na temat dostępnej formy realizacji założeń podstawy programowej wśród kardy nauczycielskiej publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, oraz liceów z woj. kujawsko – pomorskiego.;

• stworzenie publikacji konferencyjnej i dystrybucja pomiędzy uczestników konferencji zawierającej skomplikowane informacje z zakresów: rolnictwa społecznego, przepisów prawnych w ekonomii społecznej, budowania współpracy pomiędzy obiektami oferującymi usługi edukacyjne w gospodarstwach rolnych, działalności stowarzyszenia zajmującego się pomocą osobą niesamodzielnym, fundacji zajmującej się działalnością w ramach rolnictwa społecznego, pedagogiki wczesnoszkolnej.

Niniejsza operacja jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem niewystarczającej ilości podmiotów świadczących usługi prospołeczne (edukacyjne, opiekuńcze), oraz niski poziom wiedzy na temat rolnictwa społecznego i ekonomii społecznej.

Link: PODSUMOWANIE VII KUJAWSKO-POMORSKIEGO FORUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ – „WIEŚ DLA WSI”

 

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie”, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie oraz Telewizją Polską SA Odział Terenowy w Bydgoszczy realizują w ramach Planu  Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt pn.:

Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, rolnikami oraz instytucjami  działającymi w zakresie usług opiekuńczych. Założeniem projektu jest nie tylko popularyzacja idei gospodarstw opiekuńczych, ale także tworzenie sieci współpracy pomiędzy właścicielami gospodarstw opiekuńczych, doradcami, urzędnikami samorządowymi, pracownikami instytucji opieki społecznej i LGD zainteresowanymi tworzeniem gospodarstw opiekuńczych na terenie całej Polski.

Gospodarstwa opiekuńcze mogą być mechanizmem wspierającym poprawę jakości życia osób niesamodzielnych, ale także umożliwiającym rolnikom, właścicielom siedlisk, uzyskiwanie dodatkowego źródła dochodu w oparciu o posiadane zasoby bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. 

W ramach projektu w dniach 12-14 czerwca 2018r. w hotelu EVITA w Tleniu  odbył się „Ogólnopolski Kongres Gospodarstw Opiekuńczych” dla ponad 100 osób, połączony z wyjazdem studyjnym do istniejących już gospodarstw opiekuńczych, utworzonych w ramach projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”.  Uczestnicy poznali polskie, jak i zagraniczne doświadczenia związane z zieloną opieką oraz usługami świadczonymi w tym zakresie. Zapoznali się
z możliwościami uzyskania dofinansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego czy przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej.

Projekt zakłada również przeprowadzenie kampanii informacyjnej (4 audycje i 6 spotów telewizyjnych) oraz wydanie publikacji w celu zachęcenia właścicieli gospodarstw rolnych, domowników i mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych, jako alternatywnej do instytucjonalnej formy opieki.

 Link do relacji z Kongresu:  http://www.kpodr.pl/i-ogolnopolski-kongres-gospodarstw-opiekunczych/

Publikacja "Rozwój usług opiekuńczych na terenach wiejskich" do pobrania (PDF)

Klaster żywności w Polsce -Ewaluacja Inicjatyw Dotyczących Zrównoważonej Żywności

Klaster żywności organicznej w Polsce -Ewaluacja Inicjatyw Dotyczących Zrównoważonej Żywności

(Food Cluster in Poland – Evaluation of Sustainable Food Initiatives)

 

W dniu 06.04.2018r. na SGGW w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu finansowanego przez Fundację Axel och Margareta Ax: son Johnson, realizowanego przez Szwedzki Instytut Badań Biodynamicznych (Swedish Biodynamic Research Institute). 

Continue reading

Nasze Projekty

Nowy zawód – nowa szansa

Dziedzictwo Kulinarne – wizytówką powiatu nakielskiego

Czas na zmiany – reorientacja zawodowa rolników

Nasze kulinarne dziedzictwo – naszą szansą na lepszą przyszłość

Konkurs Dziedzictwa Kulinarnego "Kulinarne smaki Ziemi Mogileńskiej"

Aktywizujemy mamy z "Ziemi Gotyku" – krok trzeci

Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników powiatu aleksandrowskiego

Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników ich rodzin z obszaru działania LGD "Ziemia Gotyku"

Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników powiatu mogileńskiego

Utworzenie Wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego w Minikowie

logo_q-bicon