Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kontakt

Aleksandra Bielińska

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wspólna Polityka Rolna, fundusze UE

e-mail: aleksandra.bielinska@kpodr.pl

tel. 52 386 72 45, 723 692 567

 

Justyna Lesiewicz

Starszy specjalista ds. aktywizacji społecznej i współpracy zagranicznej

Rolnictwo społeczne, zagrody edukacyjne, KGW, projekty UE

e-mail: justyna.lesiewicz@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 13, 667 662 831

 

Beata Chełminiak

Starszy specjalista ds. dziedzictwa kulinarnego i spraw przedsiębiorczości

Dziedzictwo kulturowe i kulinarne, przetwórstwo

e-mail: beata.chelminiak@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 34, 723 692 545

 

Wioleta Lorenc

Broker Innowacji

e-mail: wioleta.lorenc@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 39, 667 662 837

 

Aleksandra Hapka

Specjalista ds. turystyki wiejskiej i markeingu

Turystyka wiejska

e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 39, 693 301 527

 

Marta Bettin

Specjalista ds. przedsiębiorczości

e-mail: marta.bettin@kpodr.pl

tel.: 52 386 72 39, 723 691 466

 

Mirosława Wajnert

Specjalista ds. innowacji

e-mail: miroslawa.wajnert@kpodr.pl

tel. 52 386 72 36, 605 329 220

 

Magdalena Kulus

Specjalista ds. przetwórstwa i bezpieczeństwa żywności

e-mail: magdalena.kulus@kpodr.pl

tel. 52 386 72 39, 723 692 551

 

Oddział w Zarzeczewie

 

Anna Dykczyńska

Gł. specjalista ds. przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość

email: anna.dykczynska@kpodr.pl

tel.: 54 255 06 13, 723 330 996

 

 Milena Gawrońska

Stażysta specjalista ds. przedsiębiorczości

email: milena.gawronska@kpodr.pl

tel.: 54 255 06 14, 723 340 045