Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Gospodarstwo edukacyjne

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego zapraszają do uczestnictwa w operacji „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”.

Przemiany na rynku turystycznym następują w ostatnich latach bardzo dynamicznie, a obraz agroturystyki z początku lat 90. znacznie odbiega od jej współczesnej wizji. Wysoki standard żywienia i pomieszczeń, rozbudowana oferta atrakcji turystycznych dostępnych w obiekcie i jego okolicy, specjalizacja usług pod konkretne grupy docelowe i skuteczna strategia marketingowa – takie są aktualne wymagania przeciętnego odbiorcy oferty obiektu turystyki wiejskiej. Jednocześnie wśród konsumentów wykreowała się grupa ludzi świadomych – często proekologicznych, ceniących bliskość natury i bogate dziedzictwo kulturowe polskiej wsi. Oczekują wysokiego standardu wypoczynku i są w stanie zapłacić więcej za pobyt w obiekcie o autentycznie wiejskim charakterze. Jednak współczesna agroturystyka zatraca związek z produkcją rolniczą, czyli tym co stoi u jej początków i tym co stanowi o jej wyjątkowości na tle innych rodzajów turystyki. Stopień specjalizacji jest czynnikiem silnie wpływającym na to czy dana oferta zostanie zapamiętana i ostatecznie wybrana, dlatego przy jej opracowywaniu warto wziąć pod uwagę walory płynące z położenia obiektu właśnie na wsi.

Ciekawą propozycją rozszerzenia profilu działalności turystycznej jest wprowadzenie do niego świadczenia usług edukacyjnych. Stanowi to wartościową specjalizację oferty, jednocześnie wspierającą zachowanie wiejskiego charakteru obiektu. Jest ona interesująca dla miłośników turystyki wiejskiej, co widać m.in. po rosnącej liczbie gospodarstw edukacyjnych zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, jednak prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego jest korzystne przede wszystkim dla trzech grup interesantów: gospodarzy, szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzez prowadzenie zajęć gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają okres korzystania z usług obiektu (z zajęć korzysta się również poza sezonem wakacyjnym), szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się w otoczeniu przyrody i poznawać szkolne zagadnienia od strony praktycznej. Nawiązanie współpracy pomiędzy gospodarstwami edukacyjnymi i szkolnictwem może odbywać się z korzyścią dla wszystkich powyżej wymienionych grup, bez względu na ich położenie geograficzne, ponieważ każdy region posiada walory, na których można zbudować ciekawą i wartościową ofertę edukacyjną, opartą na działalności rolniczej.

Fot. pixabay.com

Korzystając z doświadczenia lat ubiegłych i mając na uwadze aktualne potrzeby branży agroturystycznej, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego realizuje operację pn. „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Jej celem jest przeszkolenie osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, a także osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (przedstawicieli instytucji, lokalnych liderów), z zakresu zakładania i prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego. Uczestnicy operacji wezmą udział w serii szkoleń oraz wyjeździe studyjnym na teren województwa dolnośląskiego, dzięki czemu uzyskają wiedzę niezbędną do prowadzenia wartościowej i opłacalnej działalności edukacyjnej w obiekcie turystyki wiejskiej.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu (Aleksandra Hapka, tel. 693 301 527, e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl). Szczegółowe informacje na temat operacji oraz karta zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie www.kpodr.pl w zakładce „Projekty”. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszego kalendarium i skorzystania z pozostałej oferty szkoleniowej KPODR.

Aleksandra Hapka, KPODR