Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Faktura tylko na podstawie paragonu z numerem NIP

29 lipca 2019 r prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, która zmienia m.in. zasady wystawiania faktur do paragonów. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2020 r. nabywca, który jest podatnikiem VAT, będzie mógł żądać od sprzedawcy wystawienia faktury na podstawie paragonu, tylko w przypadku, gdy będzie on zawierał jego NIP. Jeżeli na paragonie nie będzie NIP-u, sprzedawca będzie zobowiązany odmówić wystawienia faktury.

Oznacza to, że sprzedawcy, których kasy rejestrujące nie pozwalają na wpisywanie NIP-u nabywcy będącego podatnikiem, nie wystawią faktury na jego żądanie na podstawie paragonu. W takim przypadku rozwiązaniem będzie wystawianie od razu faktury i nieewidencjonowanie tej sprzedaży na kasie, gdyż nie ma takiego obowiązku.

Dlatego podatnik, który będzie dokonywał zakupów w takim charakterze, powinien od razu zgłosić ten fakt i upewnić się, czy paragon będzie zawierał jego NIP. Jeśli nie, powinien od razu żądać faktury.

Obowiązku podawania NIP-u nabywcy na paragonie nie będą mieli podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Nie zmienią się natomiast zasady wystawiania faktur do paragonów, gdy z tym żądaniem wystąpią osoby prywatne, które będą dokonywać zakupów nie jako podatnicy.

Za niestosowanie się do nowych przepisów będą groziły sankcje. Przewidziano je zarówno dla sprzedawcy, jak i dla kupującego, gdy odliczy on VAT z takiej faktury. Podatnikowi, który wystawi fakturę z naruszeniem nowych przepisów, organ podatkowy będzie mógł ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn będą ponosić odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie będzie się ustalać.

Dodatkowe zobowiązanie w takiej samej wysokości będzie mogło być ustalone również kupującemu, gdy ujmie w ewidencji VAT wystawioną dla niego fakturę dotyczącą sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera jego NIP-u.

Skąd ta zmiana?

Niejednokrotnie właściciele firm wystawiali dla swoich zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, faktury po pozostawionych przez klientów paragonach. W ten sposób przedsiębiorca czerpał korzyść w postaci podatku VAT.

Źródło:
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, www.inforfk.pl

 

Marta Knop-Kołodziej

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego