Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Samodzielnie nie samemu- wznawiamy działanie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (PCPR) i innymi podmiotami (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach oraz Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi) rozpoczął działania związane z nowatorskim projektem „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.  Projekt pozwoli przetestować nowe w Polsce narzędzie aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zakładamy, że kluczowe jest wykorzystanie istniejących zasobów gospodarstw rolnych i ich tradycyjnej roli. 

Obecnie tworzymy w gospodarstwach opiekuńczych  miejsca dziennego pobytu tzw. Otwarte Punkty Integracji (OPI) oraz Mieszkanie Treningowe (MT).  Uczestnicy w zależności od swoich umiejętności i zainteresowań będą mieli możliwość samodzielnej uprawy warzyw, prowadzenia rabatek kwiatowych czy realizowania się w pracach ręcznych.  Osoby, które lubią zwierzęta będą mogły dbać o drobny inwentarz gospodarstwa. Zostaną im powierzone konkretne zadania, w zależności od indywidualnych predyspozycji i potrzeb każdego z uczestników, w wykonaniu których będzie ich wspierał gospodarz-opiekun. Dodatkowym wsparciem w gospodarstwach będą również specjaliści np. terapeuta, psycholog, pielęgniarka. Otwarte Punkty Integracji oraz Mieszkanie Treningowe umożliwią uczestnikom odbywanie terapii w przyjaznej i domowej atmosferze, w zaciszu gospodarstwa.

Panująca w kraju epidemia koronawirusa, niestety uniemożliwiła nam planowe rozpoczęcie terapii w gospodarstwach opiekuńczych. W ostatnich dniach wydano rekomendacje dla podobnych placówek wsparcia dziennego, wobec czego wznawiamy działania związane z pobytem w Otwartych Punktach  Integracji.

Pod koniec maja w Tucholi, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie w ramach projektu. Uczestniczyli w nim Wykonawcy, tj. właściciele gospodarstw opiekuńczych, którzy będą prowadzili Otwarte Punkty Integracji oraz przedstawiciele wszystkich partnerów. Podczas zebrania przedstawiono bieżące zagadnienia dotyczące rekrutacji uczestników, dodatkowych zasad zachowania bezpieczeństwa i higieny w gospodarstwie ze względu na panującą epidemię. Omówiono również bieżące sprawy administracyjne, najbliższe plany dotyczące realizacji projektu oraz funkcjonowania miejsc dziennego pobytu, tzw. Otwartych Punktach Integracji (OPI) oraz Mieszkania Treningowego (MT).

PCPR w Tucholi zawiera ostatnie kontrakty aktywizacyjne z uczestnikami, a po zdiagnozowaniu ich potrzeb od 15 czerwca ruszamy do dzieła! Nastąpi realizacja codziennych zadań, spotkań w gospodarstwach, doskonalenie umiejętności i poszerzanie  zainteresowań służących stopniowemu usamodzielnianiu. Rozwijanie usług opiekuńczych i społecznych na obszarach wiejskich może być alternatywą  dla niewystarczającej liczby placówek opiekuńczych, wysokich kosztów zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym intelektualnie a dla samych podopiecznych szansą na samodzielne życie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa i będzie trwał do maja 2022 roku. 

Przygotowała: Justyna Lesiewicz

KPODR w Minikowie