Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie”, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie oraz Telewizją Polską SA Odział Terenowy w Bydgoszczy realizują w ramach Planu  Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt pn.:

Usługi opiekuńcze jako przyszłościowa forma działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, rolnikami oraz instytucjami  działającymi w zakresie usług opiekuńczych. Założeniem projektu jest nie tylko popularyzacja idei gospodarstw opiekuńczych, ale także tworzenie sieci współpracy pomiędzy właścicielami gospodarstw opiekuńczych, doradcami, urzędnikami samorządowymi, pracownikami instytucji opieki społecznej i LGD zainteresowanymi tworzeniem gospodarstw opiekuńczych na terenie całej Polski.

Gospodarstwa opiekuńcze mogą być mechanizmem wspierającym poprawę jakości życia osób niesamodzielnych, ale także umożliwiającym rolnikom, właścicielom siedlisk, uzyskiwanie dodatkowego źródła dochodu w oparciu o posiadane zasoby bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. 

W ramach projektu w dniach 12-14 czerwca 2018r. w hotelu EVITA w Tleniu  odbył się „Ogólnopolski Kongres Gospodarstw Opiekuńczych” dla ponad 100 osób, połączony z wyjazdem studyjnym do istniejących już gospodarstw opiekuńczych, utworzonych w ramach projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”.  Uczestnicy poznali polskie, jak i zagraniczne doświadczenia związane z zieloną opieką oraz usługami świadczonymi w tym zakresie. Zapoznali się
z możliwościami uzyskania dofinansowania na utworzenie gospodarstwa opiekuńczego czy przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej.

Projekt zakłada również przeprowadzenie kampanii informacyjnej (4 audycje i 6 spotów telewizyjnych) oraz wydanie publikacji w celu zachęcenia właścicieli gospodarstw rolnych, domowników i mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych, jako alternatywnej do instytucjonalnej formy opieki.

 Link do relacji z Kongresu:  http://www.kpodr.pl/i-ogolnopolski-kongres-gospodarstw-opiekunczych/

Publikacja "Rozwój usług opiekuńczych na terenach wiejskich" do pobrania (PDF)