Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Konkurs „AGRO-wczasy” 2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Informacja opracowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przystąpił do kolejnej edycji konkursu „AGRO-wczasy" na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne oraz obiekt turystyki wiejskiej w województwie kujawsko-pomorskim.  Współorganizatorami Konkursu są Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” oraz Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Konkurs, jak co roku, ma na celu promocję i popularyzację usług agroturystycznych, turystyki wiejskiej oraz kuchni regionalnej i przeprowadzany jest w trzech kategoriach: gospodarstwo agroturystyczne, usługi turystyki wiejskiej, atrakcyjna kuchnia regionalna.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej oraz obiekty oferujące atrakcyjną kuchnię regionalną z terenów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego (szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie Konkursu). Zgłoszenia mogą dokonywać właściciele obiektów, stowarzyszenia agroturystyczne i inne organizacje działające na ternie województwa kujawsko-pomorskiego, urzędy gmin, starostwa powiatowe, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, powiatowe oddziały KPODR oraz osoby indywidualne.

Laureatami konkursu mogą zostać osoby fizyczne posiadające gospodarstwo agroturystyczne, osoby fizyczne lub prawne świadczące usługi w zakresie turystyki wiejskiej oraz osoby fizyczne lub prawne oferujące gościom potrawy kuchni regionalnej na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszeniowym. Do zgłoszenia należy załączyć minimum 5 zdjęć prezentujących zgłoszony obiekt z opisem.

W kategorii atrakcyjna kuchnia regionalna należy dołączyć menu, zdjęcie potrawy z opisem oraz recepturę jej przyrządzania. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa w dniu 30 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu do Biura Konkursu). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia do Konkursu należy kierować na adres Biura: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich 89-122 Minikowo, z dopiskiem Konkurs „AGRO-wczasy”. Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie http://www.kpodr.pl/agro-wczasy/
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz nagrodzenie laureatów nastąpi 19 września 2017 r. podczas VI Kujawsko-Pomorskiego Forum Turystyki Wiejskiej – „Wyróżnij się!”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 52 386 72 44; 693 301 527

Przygotowała: Aleksandra Hapka