Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bioróżnorodność naszą szansą

 

Bioróżnorodność to ostatnio często pojawiający się temat w mediach. Czy jest to jednak kwestia mody? Czy zachowanie różnorodności biologicznej dotyczy także naszego najbliższego otoczenia, środowiska w którym żyjemy? Jaki związek ma z rolnictwem? Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będziemy między innymi poprzez projekt o nazwie „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety”, który będzie realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, a którego sponsorem jest ANWIL S.A. – znana nie tylko w kraju i Europie firma produkująca przede wszystkim nawozy azotowe (saletrę amonową i Canwil z magnezem i z siarką), wykazująca się jednocześnie dużą dbałością o środowisko i zachowanie bioróżnorodności.

 

 

W bieżącym roku została ogłoszona w Brukseli unijna strategia zwana Europejskim Zielonym Ładem, której celem jest neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku. Uznano, że przyszłość Europy zależy od kondycji naszej planety. Myślę, że od tego zależy przyszłość całego świata. Kluczowymi elementami Zielonego Ładu są między innymi Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia oraz Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego wskazująca na nierozerwalne związki między zdrowymi ludźmi, zdrowymi społeczeństwami i zdrową planetą. Obie te strategie związane są pośrednio bądź bezpośrednio z zachowaniem bioróżnorodności, dowodzą,  jak ważne jest życie w zgodzie z naturą, której należy okazywać szacunek i pokorę. Nie jest to tylko filozofia, do głosu dochodzą względy czysto ekonomiczne. Ponad połowa światowego PKB jest bowiem uzależniona od przyrody, a usługi świadczone w ramach trzech kluczowych sektorów gospodarki – budownictwa, rolnictwa oraz żywności i napojów – są z nią w wysokim stopniu powiązane. Ochrona różnorodności biologicznej może potencjalnie wiązać się z bezpośrednimi korzyściami dla wielu sektorów gospodarki.

 

 

Unijne wytyczne i strategie jasno wskazują, iż czeka nas wielka transformacja, skierowana na ochronę przyrody, która w sektorze rolnym dotyczyć będzie między innymi zmniejszenia zależności od pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych, ograniczenia nadmiernego nawożenia, wzmocnienia rolnictwa ekologicznego, produkcji zdrowej żywności, skracania łańcuchów dostaw żywności, poprawy dobrostanu zwierząt oraz odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej. W takich momentach zawsze potrzebna jest edukacja społeczności, ukazanie istoty zmian i uświadomienie, dlaczego są one wdrażane. Należy zacząć od podstaw, a tą podstawą jest troska o przyrodę, o zasoby naturalne. Aspekt ten nabiera w dzisiejszych czasach szczególnego wymiaru. Ważne jest dotarcie z edukacją do społeczeństwa bezpośrednio oddziałującego na środowisko. Tę potrzebę dostrzega również firma ANWIL S.A, która wspiera takie inicjatywy, jak projekt „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety” polegający na edukacji rolników, również dzieci i młodzieży wiejskiej, którzy w przyszłości będą gospodarzyć na gruntach rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich, właścicieli ogrodów. Poprzez jego realizację nasz Ośrodek wraz z firmą ANWIL S.A. wykazuje dbałość o ochronę środowiska, zachowanie bioróżnorodności biologicznej, zróżnicowania żywych organizmów występujących na Ziemi. W dłuższej perspektywie zaowocuje to poprawą bioróżnorodności i zwiększeniem wkładu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w utrzymanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej. W ramach projektu zaplanowano zajęcia warsztatowe w terenie oraz w trakcie targów Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato 8 sierpnia 2021 roku w Oddziale w Zarzeczewie KPODR. Zajęcia, w sposób przystępny i dopasowany do wieku odbiorców, przedstawią uczestnikom zagadnienia związane ze znaczeniem ochrony bioróżnorodności, wskażą sposoby właściwego gospodarowania zasobami przyrodniczymi na obszarach wiejskich, polach uprawnych i w ogrodach. Realizacja tych zajęć pierwotnie planowana była na rok 2020, jednak ze względu na panującą pandemię działania przeniesiono na 2021 rok. Koordynatorem projektu z ramienia KPODR jest Anna Dykczyńska z Oddziału w Zarzeczewie – autorka niniejszego artykułu.

Zainteresowane grupy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego mogą zgłaszać chęć udziału w zajęciach warsztatowych zaplanowanych od stycznia do sierpnia 2021 roku pod numerem telefonu: 723 330 996 lub na adres mailowy: anna.dykczynska@kpodr.pl.

 

Zapraszamy do udziału i poszerzenia swojej wiedzy na temat roli bioróżnorodności w życiu człowieka oraz jej znaczenia dla przyszłości naszej planety.

 

Tekst i fot. Anna Dykczyńska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego