Rolnictwo społeczne

                                             

SocInGr-  projekt Social Integration In Green, 2017r.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund). Projekt trwa od kwietnia bieżącego roku do stycznia 2018r. Partnerami projektu są organizacje pozarządowe: Area Viva z.s. Czechy, WWOOF Magyarorszag Nonprofit Kft. Wegry tj. Światowa Organizacja Wolontariatu w Gospodarstwach Ekologicznych (World Wide Opportunities on Organic Farms), Druziva- Obcianske zdruzenie Słowacja oraz KPODR w Minikowie.

Celem projektu jest poznanie stosowanych praktyk rolnictwa społecznego w poszczególnych państwach Grupy Wyszehradzkiej.  W ramach realizacji projektu zaplanowano szereg różnorodnych działań, należą do nich m. in.: nagranie filmów edukacyjnych nt. rolnictwa społecznego
w poszczególnych państwach, warsztaty dotyczące produkcji i przetwórstwa spożywczego
np. hodowli grzybów spożywczych czy też budowy wędzarni. Za nami już dwa spotkania partnerów:
w dniach 13-16 czerwca 2017r. w Bercel, na Węgrzech oraz w dniach 21-24 sierpnia  2017r. w Valec,
w Czechach. W spotkaniu, w Bercel oprócz przedstawicieli partnerów udział wzięli rolnicy (z Polski, Arkadiusz Pstrong- właściciel gospodarstwa opiekuńczego  Toskania Kociewska), lokalna społeczność, przedstawiciele gminy oraz zainteresowani tematem wolontariusze z różnych państw wyszehradzkich. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących produkcji oraz przetwórstwa spożywczego tj. wytwarzania grzybów spożywczych. Odbyły się również warsztaty praktyczne
w ramach tworzenia filmów edukacyjno- promocyjnych czy też przetwarzania „informacji rozproszonej w chmurze”- google dysk oraz prezentacji wyników w programie Prezi. Podczas drugiego spotkania
w Czechach uczestniczyliśmy w warsztatach dotyczących budowy wędzarni, poznaliśmy gospodarstwo ekologiczne Biostatek,  które zatrudnia i jest odwiedzane przez osoby wykluczone społecznie,
z uzależnieniami, długotrwale bezrobotne- zarejestrowane w urzędzie pracy. Odwiedziliśmy też ogród społeczny, w którym okoliczni mieszkańcy sami pielęgnuja i dbają o wspólny ogród (ogród terapeutyczny). Przed nami dalsza realizacja projektu, spotkania, rozmowy wspólna praca.

 

opracowała

Justyna Lesiewicz

Skip to content