Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

“Miód sezonu”-konkurs

 

 

 

 

 

 

„MIÓD SEZONU”
REGULAMIN KONKURSU

na najlepszy miód sezonu 2019

 1. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Regionalny Związek Pszczelarzy Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku.
 2. Celem konkursu jest promowanie spożycia miodu.
 3. W konkursie mogą wziąć udział pszczelarze, którzy dostarczą miody, będące w sprzedaży podczas Kujawsko-Pomorskiego Miodowego Lata w Zarzeczewie,  1.09.2019 r. oraz wypełnione Karty Zgłoszenia Do Konkursu.
 4. Jeden pszczelarz może wystawić do Konkursu jeden miód (1 słoiczek).
 5. Oceny miodów dokonuje Komisja Konkursowa.
 6. Konkurs odbędzie się podczas Kujawsko-Pomorskiego Miodowego Lata w Zarzeczewie.
 7. Wypełnione Karty Zgłoszenia Do Konkursu należy przysłać na adres:

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie

Oddział w Zarzeczewie, 87-801
Włocławek 3, ul. Nizinna 9

z dopiskiem: „Miód sezonu”,

bądź pocztą elektroniczną na adres: laura.maciejewska@kpodr.pl

 

 • Wzór formularza Karty stanowi załącznik do regulaminu.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu swoich danych osobowych, wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 • Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 • Zgłoszone produkty powinny zostać dostarczone do siedziby Oddziału w Zarzeczewie KPODR 1.09.2019 r., w godzinach od 8.00 do 10.00 do sali w budynku głównym.
 • Produkty powinny być przygotowane do oceny komisji konkursowej – w ilości nie mniejszej niż 0,25 l, w opisanych pojemnikach.
 • Organizatorzy powołują trzyosobową Komisję Konkursową, która oceni miody oraz przyzna I, II, III nagrodę oraz ewentualnie wyróżnienia.
 • Komisja oceniając miody będzie kierowała się następującymi kryteriami: barwa, smak, zapach charakterystyczne dla miodów gatunkowych.
 • Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się  1.09.2019 r. w Zarzeczewie.
 • Organizatorzy nie zwracają produktów dostarczonych do konkursu.

Regulamin oraz karta zgłoszenia.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie, który odbędzie się podczas Miodowego Lata, 1 września 2019 r. w Zarzeczewie.